Service95 Logo
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking
Issue #061 Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking

All products featured are independently chosen by the Service95 team. When you purchase something through our shopping links, we may earn an affiliate commission.

Dua Lipa's Letter: Drink Spiking In The UK – image of lights in the night Getty

Përse na duhen masa më të rrepta për të luftuar spiking

Në botimin e kësaj jave, autorja Ella Alexander analizon epideminë e spiking, e cila prek kryesisht gratë dhe komunitetin LGBTQIA+ dhe pyet se pse kjo nuk konsiderohet ende si vepër penale në Mbretërinë e Bashkuar. Është një prirje tronditëse, me mijëra raste të raportuara çdo vit. Njerëz të afërt kanë qenë viktima dhe tani kur dalim për t’u argëtuar nuk kemi frikë vetëm nga pijet, por kemi filluar të kemi frikë edhe nga shiringat. Kam dëgjuar për raste ku njerëzit veshin xhinse të trasha ose prej lëkure me shpresën se kjo do t’u ofrojë siguri. Kjo është aq tronditëse sa edhe të zemëron dhe shpresoj se shkrimi i Ellas do të vërtetojë nevojën për masa më të rrepta, sesa ato që janë aktualisht në fuqi.

Dua x

Read More

Subscribe